Falu Domstolars Nämndemannaförening

Referat från Domstolens Dag den 14 november 2015

Sedan början av år 2000 har nämndemannaföreningen bjudit in alla nämndemän som tjänstgör vid Domstolarna i Falun till en dag med föredragshållare som pratar om ämnen som både tingsrättens och förvaltningsrättens nämndemän kommer i kontakt med genom sitt uppdrag. Så är det också i år.

Dagen började tidigt med frukostfika. Därefter hälsade ordförande Frank Norgren alla välkomna till en trevlig och givande dag. Lagmännen vid Tingsrätten Lars-Erik Bergström och Förvaltningsrätten Johan Montelius inledde dagen med information om vad som är på gång vid Domstolarna i Falun. Utbildning för alla nämndemän och ändrade arbetsrutiner m.m.

Den förste föredragshållaren Anders Jansson pratade om sorgbearbetning.

Vad är sorg? Anders Jansson läste en bok skriven av en man vid namn John W James som har förlorat ett barn och mådde väldigt dåligt. Han mådde så dåligt att han tänkte ta sitt liv. Han började tänka igenom situationen och märkte att han mådde lite bättre ibland, men visste inte vad det berodde på. Han började se ett mönster. När han gjorde något som gjorde honom glad och på bättre humör, så mådde han bättre. Anders Jansson utbildade sig själv att hjälpa andra som mådde dåligt. Anders Jansson är en av tio personer som utbildar människor i sorgbearbetning. Vad är sorg? En normal reaktion vid förluster i livet eller förändringar. Rädsla, ilska och glädje -känslor finns med från början. När man drabbas av en betydande sorg så är en normal reaktion att man blir blockerad och går in i en bubbla.

Man får svängande humör, koncentrationssvårigheter, dålig aptit eller äter för mycket, sömnsvårigheter, smärta i kroppen och man blir orkeslös. Ditt sätt att leva i vardagen och göra saker som du mår bra av och som gör dig glad kan hjälpa dig framåt i din sorgbearbetning.

Efter ett intressant föredrag serverades lunch levererat av cateringfirman CariAnna. Det serverades wallenbergare och lax med tillbehör. Dagen fortsatte med föredrag av beteendevetaren Gillis Herlitz. En av landets bästa föredragshållare i mänskliga relationer. Han höll föredrag hur vi påverkas av vår omgivning och var vi bor. Om kulturella gränser. I glesbygd – alla känner alla , i tätort- anonym. Att språk är makt. Prestationskultur och relationskultur på det sätt du uttrycker dig. Det svar man får av en person som tillhör prestationskulturen är raka snabba svar medan den person som tillhör relationskulturen måste berätta en hel historia för att till slut komma till samma svar som den som tillhör prestationskulturen svarade direkt med ett enda ord. Vi har väl alla hört åklagare eller advokat någon gång sagt till åtalad eller vittne ”svara bara på frågan” när de berättar en hel historia innan de kommer till svaret. Vi människor har olika sätt att uttrycka oss och det på beroende på vilken kultur vi tillhör. Prestations eller relationskultur.

Efter en intressant dag med många tankar kring de ämnen föredragshållarna talade om avslutades dagen vid 15 tiden. 59 nämndemän hade anmält sig till dagen.

Vid pennan Kristina Wahlén vice ordf

Endast för administratörer