Falu Domstolars Nämndemannaförening

Deltagarna utanför anstalten i Skänninge

Tidigt på morgonen den 22 september steg de första nämndemännen från Falu Domstolars Nämndemannaförening på bussen som skulle köra till Skänninge. Resan tog flera timmar och till slut kom vi fram till ett litet idylliskt samhälle med flera trähus, ett gatstensbelagt torg och en stor kyrka i centrum. Vi skulle äta lunch på Gamla Stadshotellet. Det var en trevlig upplevelse att se buffén stå uppdukad på bord med välstrukna vita dukar. Även gästernas bord hade vita dukar och personalen var klädd i svart kjol och vit blus. Maten var naturligtvis också väldigt god. Ett bra första intryck som man tar med sig och kommer ihåg.

Vi skulle vara vid anstalten kl.13.00 . Innan vi fick komma in på anstalten fick vi lämna ifrån oss våra id-handlingar. Vi fick gå till ett samlingsrum där kriminalvårdsinspektör Fredrik Wiglund och Håkan Bohlin, alkohol- och drogterapeut, hälsade oss välkomna och informerade om verksamheten.

Skänninge-anstalten öppnades år 1966 och firar i år 50 år. Den var fram till år 2004 en öppen anstalt och från början en utslussningsanstalt till Kumla. Om- och utbyggnaden till sluten anstalt har pågått från år 2004 fram till sommaren år 2008 då den stod helt klar.

Skänninge-anstalten är den fjärde största i landet och har 234 platser, 18 mottagningsplatser, 108 behandlingsplatser 12 stegs, 90 normalbehandlingsplatser (för de som inte vill någonting utan bara sitta av tiden) och 18 klosterbehandlingsplatser ( drivs med andlig vägledning). Anstalten tar bara mot män, och de kommer från hela landet, mest från Göteborg och Stockholm.

Genom att anstalten har droghund, kameraövervakar området, visiterar alla avdelningar och avpatrullerar området utanför, försvårar man för de som vill föra in droger på anstalten.

För de intagna gäller:

 • Strafftid: Från någon vecka till livstid
 • Brottsart: Allt från stöld till mord
 • Mestadels behandlingsmotiverade
 • Det görs en verksamhetsplan där man går igenom vad problemet ligger.
 • Anstalten har samarbete med psykiatrin, fler sjuka människor i dag än tidigare.
 • Anstalten har 108 behandlingsplatser där 15 terapeuter har ansvar för 12 stegs programmet. Det är ett grupprogram där man utgår från att alkoholism och missbruk är en sjukdom.
 • Introduktionen är 3.5 veckor för 12 stegs tänk.
 • Visa vilja att fortsätta
 • Grundbehandling halva dagar i 3 måndag
 • Får 10 arbetsuppgifter att redovisa
 • Förlängd behandling 6 mån
 • Även intensivbehandling heltid (Grundbehandling)
 • Vidmakthållande – visat att jag vill något
 • Ett registrerat A-möte, någon kommer till anstalten
 • Vissa får gå till A-möte 1 ggr/vecka lördag


Behandlingen går ut på
att klienten måste erkänna att han är missbrukare av något slag, och vilja komma ifrån det. bryta ned förnekelsen, erkänna för sig själv att man är missbrukare. Både klienter och terapeuten hjälper varandra i samtal. Pratar om konsekvenser av sitt handlande, hur många och vem man har sårat. Att börja bli ärlig och om skammen, skulden och ångesten när verkligheten börjar komma ikapp och göra ont.

Men här finns möjlighet att fullfölja behandlingen:
1/3 klarar det på en gång
1/3 tar några återfall – kommer tillbaka
1/3 försvinner
Men alla får med sig en kunskap – det finns en väg ut bara man själv vill.

Det finns även andra kriminalitets och missbruksprogram också där 10 programledare arbetar:

 • Prism: Ett individuellt program för de som inte passar i grupp-program
 • Brottsbrytet: Allmänt kriminalitetsprogram, grupprogram
 • Mik: Motiverande program
 • Puls: Mera våldsbenägna, kriminell livsstil
 • Åp: Återfallspresumsion
 • One to One:
 • Kloster och NAV verksamhet, 18 platser som bedrivs med andlig vägledning
 

Anstalten samarbetar med Kumlas retreatverksamhet och präster från Svenska Kyrkan, Frikyrkorna, Katolska Kyrkan och imamer (islam) kommer till anstalten.

Alla intagna har sysselsättningsplikt och de som jobbar får ersättning med 13.80 kr/tim skattefritt.
Alla är inlåsta på sina rum från kl 19.00- 07.00 . Det finns dusch och toa på varje rum.
Besök må-on-fr.-lö-sö max 3 timmar. Man måste ansöka om besök. Det finns även besökslägenhet som främst är avsedd för barnfamiljer.

Verksamhet som finns på anstalten där de intagna kan utföra jobb

 • Tryckeri: Visitkort
 • Träindustri: Bygger lådor för ostar till jul, spikar SJ pallar, sjömärken
 • Montering och paketering


Det bedrivs även Vuxenutbildning
på grundläggande och gymnasial nivå. Svenska för invandrare och högskolestudier som är lärarledda. Det finns tolkar att tillgå genom tolkcenter, men i personalgruppen talas många språk så de brukar få hjälpa till vid behov.

Anstalten har även en sporthall där många bollsporter kan utövas. Även en fotbollsplan finns på området. Det finns möjlighet att utöva yoga 1 ggr/vecka av kriminalvårdare som är utbildad. Den verksamheten har visat goda resultat.
Vid anstalten arbetar ca 200 personal.

 • 1 Anstaltschef Fredrik Wiglund
 • 10 Kriminalvårdare
 • 6 Klienthandläggare
 • 5 Vakthavande befäl
 • 100 Kriminalvårdare, 50/50 män och kvinnor men omsättningen är hög
 • 25 Terapeuter och Programledare
 • 10 Produktionsledare


Frank Norgren ordförande överlämnade en dalahäst som tack för besöket. Efter fotografering utanför anstalten återvände vi mot Dalarna med slutstation Falun. Ett intressant besök som gav svar på många frågor. En fråga var om det gick att få behandling vid kortare fängelsestraff och det var möjligt, enligt terapeuten Håkan Bohlin. En grundläggande intensivbehandling på heltid under någon vecka enligt 12 stegs metoden. Men man måste ha en egen vilja till förändring, och det har de flesta som kommer till anstalten.

Vid pennan Kristina Wahlén v.ordf.

Endast för administratörer