Falu Domstolars Nämndemannaförening

De första morgonpigga nämndemännen från Falu Domstolars Nämndemannaförening steg på bussen kl 06.30 i Falun för att sedan ta upp flera nämndemän i Borlänge, Säter, Hedemora och Avesta. Färden gick mot Uppsala där vi skulle göra studiebesök vid Rättsmedicinska avdelningen.

Vi skulle vara framme i Uppsala kl.10.00 och vi hade gott om tid så vi tog en kaffepaus med goda smörgåsar i solskenet vid en rastplats strax innan Sala.

Väl framme i Uppsala möttes vi av ett Rättsmedicin som var under renovering så det var inte helt lätt att ta sig fram med en stor buss.

Vi kom i alla fall fram och möttes av Biträdande avd.chef Inga Hörte som hälsade oss välkommen. Hon skulle informera och guida oss runt i lokalerna.

Vi bjöds på fika under tiden som hon informerade om verksamheten.

Inga Hörte informerade och guidade oss vid Rättsmedicinska i Uppsala

Rättsmedicin har två huvudsakliga arbetsuppgifter – att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt att utfärda rättsintyg.

Både obduktioner som rättsintyg görs i första hand på begäran av polisen. Men även åklagare, domstol och länsstyrelsen har rätt att begära dessa.

Utöver obduktioner och rättsintyg bistår rättsmedicin även med identifiering av avlidna och vid fyndplatsundersökningar, som görs tillsammans med polisens kriminaltekniker.

Rättsmedicinska avdelningar finns förutom i Uppsala även i Umeå, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.
Rättsmedicin har även andra arbetsuppgifter som Rättsgenetisk bedömning -återföreningsärenden-
DNA- för att se om det är ”din anhörige” t.ex. mamma.

Rättsmedicinalverket har även fått i uppdrag av regeringen att genomföra åldersbedömningar i asylprocessen.

Efter all information vi fått om verksamheten gick vi runt och tittade på deras arbetsrum. Vi såg även en del undersökningsmaterial hjärta, lever, njure som låg i någon vätska som sedan skulle gjutas in i paraffin och därefter behandlas ytterligare för att kunna undersökas.

Vi kunde inte se obduktionssalarna för där pågick verksamhet, men vi såg lokalen dit man anländer med transporttjänst och läggs på bårbricka och förvaras i kylfack. När personen lagts på bårbricka och förts in i kylfacket låses luckan och bara behörig som skall göra obduktionen kan öppna.

Ett intressant studiebesök med mycket information av en kunnig person. Frank Norgren ordf. tackade för oss med löfte om att en Dalahäst i trä skulle skickas per post som tack för besöket.

Vi stannade i Uppsala ytterligare någon timme för lunch vid Restaurang Sven Dufva och aktiviteter på egen hand, några valde att sitta i parken i skuggan under träden eller besökte Domkyrkan medan andra gick i affärer eller tog en promenad efter Fyrisån.

Resan avslutades i Falun vid 17 tiden och vi var nöjda med både studiebesök och bussfärd.

Vid pennan Kristina Wahlén v.ordf

Endast för administratörer