Falu Domstolars Nämndemannaförening

Ett tjugotal Nämndemän kom för att höra vad chefsåklagare Fredrik Skoglund vid Åklagarkammaren i Falun hade att informera. Åklagarkammaren har funnits i samma lokaler sedan år 1996 och nu höll man på att renovera och fräscha upp lokalerna. Chefsåklagare Fredrik Skoglund hälsade oss välkommen och presenterade sig, han har varit åklagare sedan år 1992 och varit kammarchef sedan år 2004.

Vid Åklagarkammaren i Falun arbetar 17-20 åklagare och 7 administratörer.

Under ett år hanteras drygt 3000 ärenden.

Åklagarkammaren har jourverksamhet 24:7, det vill säga dygnet runt. Totalt 6 stycken Åklagarkammare i hela landet arbetar jour. I Falun arbetade den natten åklagare Jimmy Skogsström från 16.00-08.00.

Vid Jourarbete

Brott av enkel beskaffenhet -utreds av polisen.

Allvarligare brott som sexualbrott, misshandel och mord – då är det åklagare som leder utredningen.

Händer grövre brott kan åklagare begära husrannsakan, ta i beslag eller anhålla. I sex timmar kan man få hålla en gripen och och hålla polisförhör och ge misstanke om brott- frågan till åklagare häktas eller släpps.

För Åklagarväsendet arbetar totalt ca 1000 åklagare i landet, vid Åklagarmyndigheten 900 åklagare och vid Ekobrottsmyndigheten 100 åklagare.

Ekobrottsmyndigheten är belägen i Örebro och arbetar med ekonomisk brottslighet. ekobrottsåklagare och poliser som är anställda vid ekobrottsmyndigheten, arbetar med utredningar kring bokföringsbrott, skattebrott m.m.

Åklagarväsendet är uppdelad på regioner totalt sex stycken, samma regionindelning som polisen tidigare gjort. I region Bergslagen ingår Dalarna,Värmland och Örebro.

Vid Nationella avdelningen i Stockholm arbetar åklagare med mutbrott, miljöbrott och säkerhetsmål i Östersund arbetar åklagare med jaktbrott.

Åklagare i Östersund och Karlskrona har hand om trafikbrott och bötesbrott, dessa utreds oftast av polisen. Utredning genomförs av polisen efter åklagarens direktiv.

Det finns en särskild Åklagarkammare som utreder brott som begås av poliser.

Förundersökning?

Åklagaren leder förundersökningen – Utredningen genomförs av polisen efter åklagarens direktiv. Vid mindre allvarliga brott genomför polisen förundersökningen från början till slut.

Häktning, på vilka grunder kan man häktas?

Vid risk för fortsatt brottsligheten Vid risk för att förstöra utredningen Vid risk för flyktfara uppfylls något av de skälen blir man häktad medan utredning pågår och kan förlängas vid en häktesförhandling i Tingsrätten.

Lagföring?

Tre åklagare arbetar med polisutredda brott. Då utredningen är färdig lämnas den till försvaret.

Vid erkända brott – man skriver under och får ett strafföreläggande.

Åtalsunderlåtenhet -har lagförts men brottet ingår i annan brottslighet. Hur blir man åklagare? Notarietjänstgöring Provanställning i 9-12 månader, extra åklagare Assistentåklagare i 2 år Efter 1 års arbete, gå en teoretisk grundutbildning i 15 veckor. Efter 2 år och 9 mån, kammaråklagare Senare utbildning till specialåklagare Åklagarväsendets uppgift -Att minska brottsligheten genom effektiv och rättssäker lagföring Efter en intressant och väl genomförd information om Åklagarväsendet och Åklagarkammarens arbetsuppgifter avslutades kvällen med fika i de nyrenoverade köket/fikarummet och vi tackade för oss med en blomma.

Vid pennan Kristina Wahlén v.ordf

Endast för administratörer