Falu Domstolars Nämndemannaförening

Referat från Studiebesöket den 26/9 - 23 vid Gävle Anstalten, Häktet i Bomhus och Sveriges Fängelsemuseum i Gävle.

Falu Domstolars Nämndemannaförening gjorde ett studiebesök till Gävle. Vi var 15 nämndemän som fick förmånen att var med på besöket. Resan startade från Tiskenparkeringen i Falun kl. 8.00 och samåkte i bil till Gävle.
Vi möttes upp av Kriminalvårdsinspektör Henrik Holmgren som informerade på ett föredömligt sätt om verksamheten vid anstalten och häktet. Gruvberget som är en öppen anstalt ingår även i verksamheten.
1986 byggdes enheten i Bomhus upp med besöksrum, arbetsplatser, sjukrum i hus nr 1 och anstalt för 40 personer i hus nr 2.
1994 byggdes hus nr 3 med plats för 32 personer. År 2005 byggdes hus nr 4.
Anstalten har under årens lopp byggts om och ett hus har omvandlats till Transportsektionens hus år 2012.
I dag finns plats för 138 klienter men snart är det plats för146 klienter, man måste utöka sängplatserna genom att två personer får dela ett rum, varje rum är ca 8,4 kvm eftersom det är smått om platser för intagna.
Det finns tv på varje rum men inget internet och inga mobiltelefoner får de intagna ha tillgång till.
På området finns ett storkök där man lagar mat till hus 2 och 3 och till häktet. I hus 4 lagar klienterna maten själva.
Häktet skickar sin tvätt till centraltvätt medan de på anstalten tvättar sin egen tvätt.
Gävle är en klass 2 anstalt med hög säkerhet. Det finns sex anstalter med förstärkt skalskydd i Sverige.
På häktet som är på samma område som anstalten blandas både kvinnliga och manliga klienter.
Tiden i häktet är ca 4 mån men det kan vara 7 – 8 mån eller mera.
90% av de i häktet och på anstalten har någon form av missbruk. Urinprov tas var 4 -8 dag.
På anstalten arbetar 1 sjuksköterska dagtid,
½ dag per vecka en läkare,
½ dag varannan vecka en psykiatriker
Vid anstalten arbetar 70 personer ungefär 0,7personal per intagen. Personalomsättningen har inte varit hög.
En dag för en häktad med restriktioner ser ut så här
Frukost vid 8 tiden, 1 tim träning, spela spel med personal, duscha,1 tim frisk luft i rastgård. Kontakt med advokat, åklagare. Resten av dagen inlåst på sitt rum. Inte tillgång till internet.
En dag för häktad utan restriktioner
Rummet låses upp kl. 8.00 De häktade får vara tillsammans i gemensamma lokaler till kl. 12.00 Inlåsta på sina rum mellan 12.00-13.00. I gemensamma lokaler till kl. 17.00 då de blir inlåsta på rummen till kl. 8.00 på morgonen. I gemensamhetslokalerna kan de intagna måla, sy eller träna.
En dag för en intagen på anstalt
Dörren öppnas kl. 7.00, frukost serveras och på anstalten råder arbetsplikt. Anstalten tillverkar emballage inom träindustrin så de intagna arbetar 6 tim varje dag och får 13 kronor per timme i ersättning.
Det går inte att tvinga någon att arbeta men om de vägrar kan de få sitta kvar längre i fängelset.
De intagna får behålla 90% av ersättningen till att handla godis, tidningar, snus och cigaretter genom kioskbeställning på anstalten resten10% behåller anstalten till permission och frigivning för den intagne.
Det finns möjlighetför de intagna på anstalten att studera, läsa upp gymnasiebetygen och även möjlighet att ta studenten.
Det finns olika behandlingsprogram som Krimfokus, Brottsbrytet, One to One, och Prism som är ett missbruks behandlingsprogram. Även vid ett kortare straff hinner en intagen få hjälp med sitt missbruk.
12 stegs programmet används inte längre vid anstalten .
Upptagningsområde för Gävle anstalten är hela Sverige.
Det kostar 2000 kronor per dygn att sitta på anstalten eller häktet i Gävle.
Kostnaden är olika ju större anstalt desto billigare. Visby och Östersund är små och dyrare platser.
Röda Korset, Svenska Kyrkan, Buff (barn och ungdomar med frihetsberövade föräldrar) och Kris (Kriminellas rätt i samhället) kommer på besök varannan vecka och pratar och fikar med de intagna.
De intagna får motta besök, men det krävs samtycke, den intagne måste vilja prata och det kontrolleras av personalen. Vid besöket är det 1 besökare i taget med 2 personal som sitter mellan den intagen och besökaren.
Det finns 2 besöksrum där alla besök sker. Den intagne får boka besök 1 gång per vecka men då måste tidigare besök vara utan anmärkning innan nästa besök bokas.
Ingen övernattning av besökare tillåts.
De intagna får också motta post som kontrolleras av personal. Ett sätt att försöka föra in knark är att placera det bakom frimärket. Ett annat sätt är att det papper man skriver på i brevet innehåller knark och tillverkas i Kina och är svårt att upptäcka av personalen. Den intagne tuggar sedan på brevet.
Besökare försöker också föra in knark genom kroppsöppningar men merparten av knarket stoppas av personalen.
Den intagne får ta emot och även ringa telefonsamtal men det krävs samtycke av klienten att ta emot samtal vilket kontrolleras av personalen
När den intagne kommer till anstalten görs en verkställighetsplan, en kartläggning av varje klient, vilka insatser och behandlingar som är lämpliga, det tar 3 – 4 dagar per klient. Det är många frågor totalt 78 som skall besvaras. Anstalten har 1 mån på sig att utreda den personen.
När personalen är klar med verkställighetsplanen och planering av valda insatser har man ett kollegium med klienten. Verkställighetsplanen följer med klienten tills övervakningstiden är slut.

Har den intagne förlorat sin bostad under fängelsetiden och talat om det när verksamhetsplanen gjordes får den intagne hjälp av anstalten att söka bostad vid olika bostadsbolag innan det är dags för frigivning. Har den intagne inte bett om hjälp av anstalten är det socialkontoret i de olika kommunerna som skall vara behjälplig med bostad, vilket sällan fungerar då kommunerna inte har någon bostad att erbjuda.
Klimatet på anstalten har hårdnat de senaste åren. Hot och våld har fördubblats flera gånger orsaken kan vara att de intagna bor trängre, att man har lättare att ta till våld, man blir lätt kränkta, de intagna hävdar och kräver respekt men uppträder själva respektlöst.
Ett väldigt intressant och givande studiebesök där Kriminalvårdsinspektören gav oss lång tid för besöket så frågorna var många och han gav svar på alla våra frågor.
Vi tackade för oss med en dalahäst som Ordförande i föreningen Ola Hebert överlämnade.

Nästa stopp var inne i Gävle där vi intog en god lunch vid Lunchrestaurang Husman för att sedan bege oss till Sveriges Fängelsemuseum som var det andra besöket för dagen.
Vi togs emot av Malin Wahl som var den som skulle guida oss under ca en timme i gammal fängelsehistoria.
Vi började vid det som var Slottshäktet och som brann ned 1727, men som byggdes upp igen. Utanför på gården fanns gamla straffredskap som Skamstock som på den tiden stod utanför kyrkorna i städerna och där kunde man få sitta fastspänd runt vristerna i tre söndagar om man varit full en söndag. Ett annat straffredskap var Hästen en 2,5 meter hög trä häst med en rygg som liknade nocken på ett tak, ett tvär och ej sittvänlig rygg och var placerad på torget i staden. Man fick sitta där med händerna bundna på ryggen och vikter hängande på benen i två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen och brottet var att ha pallat äpplen, skvallrat eller pratat skit. Det gällde bara män.
I källaren fanns två matkällare som blev hela länets häkte. Man blandade män och kvinnor barn och gamla i samma beredelsearrest. Det kunde vara 15 personer samtidigt och toan var en hink som alla använde så lukten var vedervärdig.
Det fanns olika straff Stegling -ett straff efter döden om någon begått självmord, Man högg av olika kroppsdelar och satte upp på pålar. Detta straff avskaffades 1841.
Det fanns två fängelsehålor som man nådde genomen stege ner från källaren, de byggdes på 1500 talet. Man kunde få sitta där om man haft sex med sin sambo, eller haft för snygga kläder straffet var vatten och bröd i tjugo dagar.
En kvinna Sigrid, dömd för barnamord, som blivit gravid utan att vara gift satt i fängelse och väntade på avrättning år 1777.
Fängelset som byggdes i mitten av 1800 talet byggdes efter Philadelphia modellen med värmepanna i källaren och värme genom rör i golvet på cellerna. Fängelset byggdes i tre våningar. Det var öppet i mitten av varje våning med galler i mitten så att vakterna kunde se vad som skedde på varje våning och det skulle vara tyst i cellerna.
Man serverade mat tre gånger per dag genom en lucka i celldörren. Det fanns ingen toa på rummen. På natten fick de intagna en potta som ställdes in genom en lucka i dörren vid golvet.
De intagna fick möjlighet till ½ timmes rast vid rastgård. När de skulle till rastgården fick de ha en fångmask över huvudet det var obligatoriskt och det var för att inte bli igenkända. Män och kvinnor hade olika masker.

År 1847 satt en kvinna med två små barn i fängelse för att hon blivit gravid utan att vara gift. Hon avrättades inte men satt där på bröd och vatten i ett antal dagar. På den tiden var det öppet i mitten av våningarna det var öppet till tredje våningen och det skulle vara absolut tystnad i cellerna.
På 1900 talet lades golven igen så det blev golv och inget galler. 1970 fick de intagna göra utflykter.1986 gjordes våning 3 om till matsal och man hade fått dusch och toa i varje cell. Även radio och Tv fanns på rummen. År1986 är ”Stickan” den siste intagna som flyttades över till nya fängelset på Bomhus. Stickan hade suttit nästan hela sitt liv i fängelse för narkotikabrott.
Den siste bödeln i landet var Anders Gustav Dahlman. År 1921 avskaffades dödsstraffet. Vi fick mycket information och berättelser om hur det var i häkte och fängelserna under 1700- fram till1986. Ett gripande och intressant besök som satte igång många funderingar hur det var förr mot nu. Man kan i alla fall säga att det inte var bättre förr. Även Malin Wahl tackades med en häst av Ordförande Ola Hebert.
Vid pennan Kristine Wahlén

Endast för administratörer