Falu Domstolars Nämndemannaförening

Årsmöte

Årsmötet planeras att genomföras torsdag 9 mars klockan 18.00.
Kallelse med information om plats och andra detaljer meddelas så snart det är klart!
Boka gärna in datumet i Din kalender redan nu!

Studiebesök Barnahus

Måndag 27 mars klockan 17.00 planerar vi för ett studiebesök på Barnahus i Borlänge.
Inbjudan med mer information kommer!

Studiebesök Kriminalvården Falun

Vi planerar även för ett studiebesök på Kriminalvården i Falun senare i vår.
I dagsläge är det inte klart med dag och tid, besked kommer!

Hoppas och tror självklart på god uppslutning till aktiviteterna!

Styrelsen/Majsan

Endast för administratörer