Falu Domstolars Nämndemannaförening

Oslo Tingshus

På torsdagsmorgonen den 10 september åkte 26 morgonpigga nämndemän från Falu Domstolars Nämndemannaförening till Tingsrätten i Oslo för att få en inblick i hur deras rättsväsen fungerar.

Vi kom till Oslo på eftermiddagen och hann med ett studiebesök vid Holmenkollen, en mäktig anläggning med vida utsikt över Oslo innan vi checkade in på Hotell Comfort och därefter åt middag på en indisk restaurang.

Efter att vi ätit frukost på hotellet på fredagsmorgonen tog vi en promenad till Tingshuset som öppnade kl.8.00. Personal tog emot och vi bjöds på en kopp kaffe i personalmatsalen. Under tiden vi fikade kom det ett antal personer, det var nämndemän det heter meddomare på norska. En person ropade upp meddomarnas namn, checkade av att de var där och efter en stund kom en sekreterare och hämtade två meddomare, de gick till en tingssal där de skulle tjänstgöra. I salen visades en film om hur en rättegång går till ,den filmen visades varje dag.
Vi var också med på en rättegång där ett fyra år gammalt mål behandlades. Tingssalen såg ungefär ut som i de svenska domstolarna men åklagaren, den åtalade och dennes försvarsadvokat satt redan i salen när vi kom in och satte oss. Efter en stund kom juristdomaren och de två meddomarna in och då reste sig alla upp. Juristdomaren, åklagaren och försvarsadvokaten bar svarta långa kappor men inte meddomarna. Det finns ingen notarie i de norska domstolarna utan juristdomaren för själv anteckningar och det sker heller ingen ljud eller bildupptagning under förhandlingen. Vi upplevde att det var tyst långa stunder och det berodde på att juristdomaren förde anteckningar under förhandlingen. Då åklagaren eller försvarsadvokaten talade stod de upp och när den åtalade skulle förhöras fick han stå i vittnesbåset. Vi kunde inte vara med till slutet på förhandlingen utan fick lämna salen i en paus.

Alla deltagare samlade i Oslo Tingshus

Vi återvände till personalmatsalen och fick en del information om hur det norska rättsväsendet fungerar. Det är två meddomare och en juristdomare i varje rättegång. Vid större mål kan det vara tre meddomare. Det sker ingen bild eller ljudupptagning vid förhandlingarna. Om ett mål ska tas upp i Hovrättentas målet om från början. Alla som begår brott har inte försvarsadvokat utan det är regelverket och domaren som avgör det, då kan man ansöka om det går att få advokat. När en förhandling börjar finns redan åklagare, den åtalade och försvarsadvokat i salen. Juristdomaren och de två meddomarna har före förhandlingen gått igenom målet och när de kommer in i salen reser sig de andra upp. Det sker inget pårop före förhandlingen.

Juristdomaren, åklagaren och advokater har långa svarta kappor på sig under förhandlingen så säger deras regelverk att det skall vara. Meddomarna för ställa frågor till den åtalade under målet.

När domen är färdig skall den skrivas under av både juristdomaren och meddomarna. Det finns 8000 meddomare, som väljs ut av Oslo Bystyre ett politiskt organ liknande vårat kommunfullmäktige. De som vill bli meddomare skickar in sin intresseanmälan. Antalet meddomare finns samlad i en databas, det finns även reserver om det skulle behövas. Kravet för att bli meddomare är att du är ostraffad, ålder minst 21 år och högst 70 år. Det skall vara hälften kvinnor och hälften män. Man har 2-3 mål per år. Meddomare väljs för 4 års period.

När de skall tjänstgöra får de ett brev som de skall svara på och skicka tillbaka. Ingen ersättning utgår mer än till de som arbetar och får löneavdrag, men pensionärer får 250 kronor, alla får gratis lunch.

Det finns ingen Nämndemannaförening men de har startat en facebooksida för meddomare.

Oslo tingsrätt är mer än 10 ggr större än den näst största tingsrätten. Det avgörs ca 16000 mål om året. Det finns 57 rätts salar, på väggen i varje sal hänger en tavla med Rikslejonet, likt vårt landskapsvapen. Där arbetar 130 administrativt anställda och 100 domare. Man tolkar på 40 språk, det fodras tolk i vart 3-4 mål. Frivillige Oslo Röda Kors arbetar som vittnesstöd.

Efter informationen gick vi en rundvandring i Tingshuset som var 10 våningar högt. Huset var indelat i 2 zoner, en för den administrativa personalen och en för allmänheten. Vi var in i några tingssalar bl.a. den som rättegången mot Breivik var i. Efter studiebesöket bjöds vi på lunch i Tingshuset.

Vi avslutade Oslo besöket med att gå på ”22 juli utställningen på Utöya.” En gripande utställning om en fullständigt galen persons verk.

Hemresan gick bra, trötta men nöjda anlände vi till Dalarna igen.

Vid pennan Kristina Wahlén vice.ordf

Endast för administratörer