Falu Domstolars Nämndemannaförening

Ordförande Frank Norgren hälsade alla välkomna och öppnade mötet och därefter hölls en tyst minut för de nämndemän som gått bort under året.

Att leda dagens förhandling hade Lennart Palm tillfrågats. Lennart Palm var den yngste nämndemannen i landet när han började på -80 talet. Han slutade som nämndeman vid årsskrifter 2016. Det är många som slutat sin tjänstgöring som nämndemän vid mandattidens slut och till dem utdelades diplom.

Frank N redogjorde för antalet nämndemän som är medlemmar i föreningen. Räknar man antalet medlemmar mot antalet nämndemän är Falu Domstolars Nämndemannaförening är en av de största i landet. Mycket arbete har lagts ner av styrelsen för att få så många att bli medlemmar och en drivande kraft har varit Frank N.

Valda i styrelsen blev:

Ordförande Frank Norgren, kassör Bert Broman, sekreterare Sven-Inge Persson, ledamöter Per-Olof Knuts, Kristina Wahlén, Boris Norrlén, Ruth Johansson, Maud Jones-Jans, Cecilia Ronsten Persson samt ersättare Mohammed Alkazhami, Leif Jönsson och Majsan Willén.

Efter avslutat möte informerade verksamhetschef för migrationen i Smedjebacken och Ludvika Mohammed Alkazhami om flyktingfrågan och visade statistik och diagram över antalet flyktingar som kommit under år 2015. Mohammed A informerade om regeländringar som gör att kommunerna skall ta fram boende till ett antal flyktingar. Antalet är olika från kommun till kommun och kan vara en svår uppgift för en del kommuner då det redan råder bostadsbrist.

Borlänge Räddningsstation

Sist av allt visade Leif Jönsson, som blivit nämndeman den här perioden och som också är brandman, hur Räddningstjänstens bilar är utrustade för att rädda liv vid både brand och trafikolyckor.

Vid pennan Kristina Wahlén v.ordf

Endast för administratörer